Trung tâm đào tạo phát triển cộng đồng

15/06/2014

Trung tâm đào tạo đã có 10 năm bề dày kinh nghiệm trong công tác đào tạo các cộng đồng: phụ nữ, công nhân ( lao động, nhập cư), nông dân, dân tộc thiểu số, cộng đồng  khuyết tật... với các khoá tập huấn, hội thảo, đào tạo chuyên sâu và TOT. Phương pháp tiếp cận CTC ( tư vấn- đào tạo- huấn luyện) và đề cao sự tham gia, lấy học viên làm trung tâm là chìa khoá của thành công.

Trung tâm đã cung cấp các gói đào tạo cho các khách hàng: ngân hàng ADB, Các Đại sứ quán ( Đan mạch, Phần Lan), UNDP... Các tổ chức quốc tế: ActionAid, OVE...

     

        

      

    

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC