Trung tâm đào tạo và huấn luyện kỹ năng, mô hình CD Training

15/06/2014

CTC ( tư vấn- đào tạo- huấn luyện)  công nghệ thông tin, kỹ năng mềm, kinh doanh và bán háng, quản lý và phát triển tổ chức, quản lý và phát triển nhân lực.

      

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC