Trung tâm nghiên cứu và đào tạo giám sát, vận động chính sách. INPA

03/07/2014

Trung tâm áp dụng mô hình song hành nghiên cứu và đào tạo với cách tiếp cận lấy nền tảng thông tin và kết quả nghiên cứu hỗ trợ và bổ trợ cho chương trình đào tạo tập huấn thêm thực tế, sinh động và dễ thực hành hơn. Quy trình đào tạo được thực hiện theo các bước: nghiên cứu- thông tin, thực tế- đào tạo cơ bản- đào tạo nâng cao áp dụng thực tế nghiên cứu- đào tạo chuyển giao ( TOT). Về cơ bản, phương pháp tiếp cận CTC được áp dụng trong mô hình.

Trung tâm đã cung cấp dịch vụ với mô hình đào tạo này cho các chương trình nghiên cứu đào tạo về Hiến pháp, Luật Đất đai cho UNDP,  về Luật ngân sách cho tổ chứcOBI nổi tiếng về ngân sách có trụ sở tại Mỹ, về kĩ năng giám sát thực hiện thẩm quyền của Đại biểu Quốc hội cho Uỷ ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội.

Thông tin chi tiết: www.cdfund.org.vn/policy

           

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC