Viện đào tạo tư duy và phương pháp tiếp cận mở. IOP ( Institute for open concept)

15/06/2014

Mô hình Viện đào tạo các khoá học cao cấp và đẳng cấp Quốc tế phát triển tư duy, cung cấp các phương pháp tiếp cận mới, tư duy mới về quản lý, phát triển, chính sách, thương mại, đầu tư, tài chính.

Các khoá học sẽ kết hợp giao lưu với các chuyên gia nổi tiếng thế giới trong từng lĩnh vực. Kết hợp các chuyến học tập quốc tế ở các trường và viện chuyên ngành trong top 50 Thế giới.

Các chương trình đào tạo được thiết kế theo yêu cầu và nhu cầu của khách hành áp dụng CTC, hoặc nằm trong các mục tiêu và định hướng phát triển thương mại, văn hoá, chính trị, môi trường...giữa các quốc gia, các tập đoàn, khu vực và chương trình hợp tác đa phương, song phương.

Học viên sẽ được tư vấn, đào tạo huấn luyện các khoá tư duy cơ bản, tư duy nâng cao, kết hợp giao lưu chuyên gia quốc tế và tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn mang tính thực hành, chia sẻ giao lưu ở các trường hàng đầu thế giới.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC